Vorige week werd in Manchester SQLBits georganiseerd, een vierdaagse conferentie met veel verschillende deepdive training voor dataprofessionals. Naast theoretische inzichten werden er vooral ervaringen op het gebied dataoplossingen gedeeld. Verder werden ook enkele nieuwe features functies in onder andere SQL Server Analysis Services en Power BI aangekondigd.

Mijn collega Jeremy en ik waren vooral geïnteresseerd in de business intelligence-oplossingen om onze klanten beter te kunnen ondersteunen.

De grootste verassing was dat Microsoft Analysis Services gaat integreren in Power BI. Nu draait de engine van Analysis Services in Power BI, maar is deze niet te benaderen. Veel organisaties gebruiken daarom op zichzelf staande Analysis Services die in het serverpark of in Azure beschikbaar is.

Het voordeel van Analysis Services is dat measures en calculate-kolommen berekend worden op de server en dus niet op je eigen computer. Hierdoor worden de beter, en niemand wil wachten tot een rapport geladen is.

Als de Analysis Services eenmaal te benaderen is in Power BI zijn er geen extra licentie kosten meer nodig voor Analysis Services. BI-medewerkers krijgen bovendien veel flexibiliteit in Power BI door dit te verbinden met Analysis Services. Dit gebeurt door bijvoorbeeld gebruik te maken van SQL Server Management Studio.

Jeremy en ik hebben op SQLBits ook een trainingsdag bijgewoond van Marco Russo over hoe je DAX-query’s kan optimaliseren, DAX is de formule taal die Power BI gebruikt om berekeningen uit te voeren. Veel organisaties ontwikkelen DAX-query’s waar juiste of bijna juiste waardes uitkomen. Echter, deze query’s zijn niet altijd goed geschreven. Hierdoor kunnen de prestaties en dus de rapportage vertraging oplopen. Zoals eerder gezegd is snelheid van groot belang voor gebruikers die een rapport of visualisatie willen maken.

De belangrijkste zaken die we geleerd hebben in de afgelopen dagen zijn hoe we de prestaties kunnen verbeteren, zodat gebruikers minder ergernissen hebben en meer tijd kunnen besteden aan het analyseren van rapportages.

Leave A Comment